Bankowość w królewskim stylu, czyli Private Banking

1

Z roku na rok coraz więcej Polaków decyduje się powierzyć opiekę nad swoimi finansami bankom prywatnym. Instytucje te funkcjonują już na świecie od ponad 300 lat, natomiast do Polski zawitały wraz z transformacją ustrojową i uwolnieniem rynku bankowego na przełomie 1989 i 1990 roku. Bank prywatny swoim klientom oferuje katalog usług znacznie bogatszy od banków o uniwersalnym charakterze.

Elitarność – to zapewne pierwsze słowo, które większości ludzi kojarzy się z hasłem „bank prywatny”. Słusznie, bowiem bankowość prywatna nie jest skierowana do każdego. Przy czym obecnie dostęp do niej jest znacznie łatwiejszy, niż miało to miejsce jeszcze kilkanaście lat temu. W Polsce z usług Private Banking korzystają najczęściej właściciele przedsiębiorstw, managerowie wyższego i średniego szczebla oraz przedstawiciele tzw. wolnych zawodów, czyli prawnicy, lekarze specjaliści, architekci itd. Usługi bankowości prywatnej powoli upowszechniają się także wśród rodzimych rentierów, jednak ta grupa jest wciąż stanowi mniejszość w gronie klientów polskich Private Banks. Warto wiedzieć, że łatwiejsze wejście do grona klientów bankowości prywatnej wcale nie wpłynęło na obniżenie poziomu jej elitarności. W dalszym ciągu to usługi finansowe realizowane na najwyższym poziomie. Warto uciec się do analogii ze świata motoryzacji: jeżeli zwykły bank komercyjny to Ford czy Opel, to bank prywatny będzie niczym Rolls-Royce albo Mercedes klasy S.

Kto może wejść do grona klientów banku prywatnego?

  • Klientem Private Bank może zostać osoba o odpowiednim majątku i dochodach;
  • Na przestrzeni dekad funkcjonowania banków prywatnych zmieniały się główne grupy ich klientów.

Przepustką do grona klientów banku prywatnego jest posiadany majątek. Poszczególne banki prywatne same ustalają minimalną wartość środków, które musi posiadać osoba chcąca zmienić status z klienta potencjalnego na klienta faktycznego. Przyjmuje się, że zazwyczaj musi to być przynajmniej 1 mln dolarów, funtów, euro lub złotych, zależnie od kraju, w którym działa bank. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że Private Banks to banki bez granic w tym sensie, że są w stanie zapewnić taki sam standard usług dla swoich klientów niezależnie od tego, gdzie się oni znajdują. Również czas ich realizacji będzie taki sam (czyli bardzo szybki) zarówno w Warszawie, jak i na tropikalnej wyspie na Pacyfiku. Klientów banków prywatnych określa się zwykle skrótem od angielskiego zwrotu „High Net Wealth Individual” – HNWI (jednostka o wysokim poziomie zamożności). Współcześnie grupa HNWI może być bardzo pojemna, więc w jej ramach wyszczególniono także zbiór osób bardzo zamożnych, mających na koncie 5 i więcej mln dolarów, oraz ultrazamożnych, którzy mogą pochwalić się majątkiem wartym od 35 mln dolarów wzwyż. Oczywiście stan konta to nie jedyne kryterium, które instytucje bankowości prywatnej biorą pod uwagę przy rozpoczynaniu współpracy z nowym klientem. Ważny jest także jego potencjał inwestycyjny. Jeżeli będzie wysoki, wówczas bank prywatny może włączyć do grona klientów także osobę, której majątek jest niższy od wymaganego minimum. W II. dekadzie XXI wieku wśród klientów Private Banks dominują ludzie świata biznesu, politycy i artyści kina oraz estrady. Nie zawsze jednak tak było. Dopiero od połowy XIX wieku banki prywatne otworzyły się na fabrykantów i wynalazców z żyłką do interesu – ludzi, którzy zbili wielkie fortuny dzięki rozwojowi kapitalizmu po rewolucji przemysłowej. Wywodzili się oni z gminu i u zarania banków prywatnych we współczesnym tego słowa rozumieniu nie mieliby szans zostać ich klientami, nawet mimo posiadania olbrzymich majątków. Dlaczego? Otóż banki prywatne powstały w XVIII w. z inicjatywy ludzi wysoko urodzonych, a konkretnie brytyjskiej arystokracji. Jej przedstawiciele domagali się założenia banków, które dbać będą wyłącznie o ich pieniądze, najczęściej zresztą odziedziczone. Początkowo zresztą sam tytuł i majątek nie wystarczyły – do zostania klientem banku prywatnego potrzebny był list polecający do znajomego lorda lub diuka. Dziś też znaleźć można banki prywatne, który w dalszym ciągu funkcjonują w ten sam sposób, tj. obsługują wyłącznie arystokratów. Najczęściej są to małe placówki szwajcarskie i brytyjskie, założone jeszcze w początkach dziewiętnastego stulecia. Wszystkie międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak np. Deutsche Bank, posiadają własne oddziały bankowości prywatnej.

Korzyści z bankowości prywatnej

  • Usługi świadczone przez bank prywatny konkretnemu klientowi mają indywidualny charakter;
  • Bank prywatny zajmuje się także pomnażaniem majątku klienta.

Bank prywatny, jak każda instytucja finansowa, oferuje swoim klientom szeregu produktów finansowych: konta osobiste, rachunki oszczędnościowe, lokaty terminowe i depozyty. Na tym jednak jego oferta się nie kończy. Obok świadczenia bieżącej obsługi finansowej dla klienta, równie istotne jest aktywne pomnażanie jego majątku. Bank przygotowuje dla każdego z jego usługobiorców indywidualny plan inwestycyjny, który uwzględnia m.in. predyspozycje samego klienta, czyli np. to, czy jest skłonny podejmować ryzyko inwestycyjne na rynku papierów wartościowych. Ponadto bank prywatny może zajmować się także finansami firmy należącej do klienta, objąć usługami członków jego rodziny, jak też działać na jego rzecz na polu ubezpieczeń i ochrony prawnej, doradzać przy zakupie nieruchomości i dzieł sztuki. O całość relacji na linii klient-bank prywatny dba indywidualny doradca klienta. Stanowi on swoisty symbol bankowości prywatnej. W przeciwieństwie do banków uniwersalnych, gdzie jednym klientem zajmują się pracownicy różnych działów, indywidualny doradca jest zawsze ten sam. Bankowość prywatna to także możliwość skorzystania przez klientów z jednej z wielu dodatkowych usług, których powszechne instytucje finansowe nie oferują lub oferują w ograniczonym stopniu. Mowa tu o rezerwowaniu biletów lotniczych (wraz z dostępem do saloników VIP na lotniskach), biletów na premiery teatralne lub stolików w restauracji, jak też o organizacji transportu dla klientów przebywających służbowo poza granicami kraju. Banki prywatne przygotowują też specjalne wydarzenia kulturalne lub sportowe z udziałem gwiazd, na które zapraszane są wyłącznie osoby korzystające z ich usług finansowych.

Share.

About Author