Budżety jednostek organizacyjnych

12

Tradycyjne przygotowanie budżetu jednostki gospodarczej najczęściej jest oparte na aktualizacji budżetów z poprzednich okresów. Takie podejście określane jest, jako budżetowanie przyrostowe, (narastające). Umożliwia ono szybkie i oszczędne przygotowanie budżetów cząstkowych dla kilku ośrodków kosztowych.

Stosowane jest głównie w dużych przedsiębiorstwach. Budżetowanie przyrostowe cechuje wiele wad, do głównych można zaliczyć marnotrawstwo zasobów jednostki gospodarczej czy też dążenie zarządców do wykorzystania wszystkich zasobów pieniężnych ze strachu przed uszczupleniem budżetu w następnym okresie. Metoda ta ma szerokie zastosowanie, ponieważ jest miej kosztowna i mniej skomplikowana niż budżetowanie „od zera”.

Budżet od zera

Budżetowanie „od zera” jest oparte na szacowaniu, między innymi, rozmiarów produkcji, sprzedaży, kosztów, przychodów, zysków, wydatków na poczet przyszłych okresów, przy podstawowym założeniu, że realizowane przez przedsiębiorstwo programy i procesy są tworzone po raz pierwszy. W budżetowaniu od podstaw kierownicy dokonują oceny wszystkich działań na początku budżetowania i w sposób usystematyzowany analizują priorytety przedsiębiorstwa. Podczas budżetowania „od zera” tworzy się budżety od poziomu zerowego, podstawowego i analizuje się różne wersje ich wykonania. Często skutkuje to zastosowaniem nowatorskich rozwiązań czy metod postępowania.

Podstawową zaletą tego budżetowania jest wykrywanie i usuwanie nieefektywnych metod realizacji zadań, efektywniejsza organizacja pracy, a dzięki temu unowocześnianie działalności jednostki gospodarczej. Podstawą do stosowania budżetowania „od zera” jest decentralizacja planowania, która skutkuje zaangażowaniem większej liczby osób w procesie budżetowania.

Share.

About Author