Jak zarabiać na lokatach bankowych?

1

Lokaty bankowe to bezpieczny sposób na oszczędzanie pieniędzy. Są oferowane przez stabilne instytucje finansowe – czyli banki – i dodatkowo są zabezpieczone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Oszczędzając na lokatach nie ma obaw, że stracimy oszczędności przez złe decyzje inwestycyjne.

Lokaty przynoszą również zyski. Co prawda nieduże, ale w czasach niepewności są to akceptowalne kwoty, które mogą zadowolić przeciętnego Kowalskiego. Zysk z lokaty jest pewny. Jeśli bank gwarantuje nam pewną wysokość oprocentowania, to od oprocentowanego depozytu otrzymamy odsetki.

Oprocentowanie lokat jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na zyski z lokat. Od wysokości i rodzaju oprocentowania zależy ile zarobimy na lokacie. Im wyższe oprocentowanie depozytu terminowego, tym wyższe odsetki z ulokowanego kapitału. Najczęściej spotykanym rodzajem oprocentowania jest oprocentowanie stałe. W tym przypadku, już przed założeniem lokaty, możemy policzyć jakie odsetki otrzymamy. Oprocentowanie jest podawane w skali roku. Dlatego jeśli termin zapadalności jest krótszy niż 12 miesięcy, należy to uwzględnić przy obliczaniu zysków z lokat.

Oprocentowanie może być również zmienne – uzależnione od czynników rynkowych. Najczęściej w takiej sytuacji, oprocentowanie zależy od stawek WIBOR lub od poziomu inflacji. Z jednej strony, jest to dobry sposób na zabezpieczenie się na wypadek korzystnych dla nas zmian na rynku. Z drugiej strony, przy spadających stopach procentowych, będziemy mniej zarabiali na lokacie ze zmiennym oprocentowaniem, niż na lokacie ze stałym oprocentowaniem.

Na zyski z lokat wpływ ma także kapitalizacja odsetek. Kapitalizacja to częstotliwość naliczania odsetek od kapitału. Odbywać się może codziennie lub np. na koniec trwania umowy o lokatę. Najlepszym rozwiązaniem dla klientów jest jak najczęstsza kapitalizacja odsetek. Jednak przeważnie najlepsze lokaty posiadają miesięczną kapitalizację.

Od zysków z lokat pobierany jest podatek od zysków kapitałowych. Wynosi 19% i jest potrącona tylko od kwoty odsetkowej. Pobiera go z automatu bank po zakończeniu lokaty. Warto o tym pamiętać przy obliczaniu potencjalnych zysków z lokaty.

Jak zarabiać więcej na lokatach?

Obecnie, lokaty bankowe nie posiadają oszałamiającego oprocentowania. Jednak jeśli odniesiemy to do poziomu inflacji – realnie na depozytach bankowych można zarobić więcej, niż parę lat temu gdy oprocentowanie było dużo wyższe.

Pomimo tego, że realnie zarabiamy więcej na lokatach i tak wiele osób szuka wyższego oprocentowania. Można to osiągnąć korzystając z promocji bankowych. Banki oferują lepsze oprocentowanie przede wszystkim dla nowych klientów. Bardzo często przy promocjach, aby zarobić więcej na lokacie, należy skorzystać z innych produktów oferowanych przez bank. Inny sposobem na osiągniecie wyższych zysków z lokat jest spełnienie warunków stawianych przez bank – np. aktywne korzystanie z konta osobistego lub zapewnienie stałych wpływ na rachunek bankowy.

Share.

About Author