Jak zostać audytorem ISO ts?

27

Adytor to osoba zajmująca się przeprowadzaniem kontroli organizacji według wytycznych określonej normy. Jest to zawód coraz bardziej popularny ze względu na rosnące zainteresowanie firm wdrażaniem różnego rodzaju certyfikowanych systemów.

Najbardziej powszechne są normy ISO. Wiele z nich można zastosować w każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości oraz profilu działania. Istnieją też standardy branżowe np.: dotyczący branży motoryzacyjnej ISO TS 16949:2009. Aby stać się audytorem specjalizującym się w tej normie, trzeba wykonać kilka kroków.

Wiedza i umiejętności

Po pierwsze audytor powienien doskonale znać wymagania normy ISO/TS 16949:2009. Bardzo ważna jest też wiedza ogólna z zakresu zarządzania jakością oraz terminologii dotyczącej jakości i norm ISO 9000. Kolejną kwestią jest poznania samego procesu audytowania. Taką specjalistyczną wiedzę można zdobyć biorąc udział w szkoleniach. Podczas tego przygotowania kadnydaci na audytorów zapoznają się z teorią, a także ćwiczą swoje przyszłe zadania podczas warsztatów. Aby dowiedzeć się więcej o szkoleniach warto odwiedzić stronę: http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/motoryzacja-iso-ts-16949/audytor-iso-ts-16949-2009/ Po ukończeniu kursu uczestnicy potrafią efektywnie planować, realizować, raportować audyty wewnętrzne z zaresu normy ISO TS.

Osobowość audytora

Poza przygotowaniem merytorycznym warto też zwrócić uwagę na specyficzne cechy charakteru, które ułatwiają wykonywanie zawodu audytora. Osoba na tym stanowisku powinna być dobrym obserwatorem. Ważna jest też skrupulatność oraz wnikliwość. Podczas przeprowadzania kontroli przydają się też umiejętności miękkie i doskonała komunikacja interpersonalna.
Po zdobyciu odpowiedniej wiedzy kandydaci otrzymują certyfikat poświadczający ich przygotowanie. Audytorami najczęściej zostają pracownicy działów produkcyjnych, członkowie kierownictwa średniego szczebla, bądź pełnomocnicy ds. Jakości.

Share.

About Author