Likwidacja spółki z o.o.

0

Prowadząc spółkę trzeba być przygotowanym nie tylko na to, że działalność będzie się dobrze rozwijała, a partner biznesowy będzie rzetelny i współpraca w całości będzie szła świetnie. Niestety może się też zdarzyć, że spółkę z o.o. trzeba będzie zlikwidować. Przyczyny przewidziane są już w samej umowie spółki, a więc jeśli nastąpią to likwidacja spółki z o.o. będzie uzasadniona. Ale jak taką likwidację przeprowadzić?

Przyczyna likwidacji spółki z o.o.

Likwidacja spółki z o.o. jest regulowana prawnie. A zatem trzeba stosować się do Kodeksu spółek handlowych, a także zastosować się do  wymagań KRS czy innych regulacji podatkowych i rachunkowych. Jednak pierwszy etapem likwidacji spółki z o.o. jest zawsze wystąpienie przyczyny uzasadniającej jej likwidację.

Do rozwiązania spółki dochodzi na podstawie przyczyn zapisanych w umowie spółki. Może to być upływ czasu na jaki była zawiązana, czy też niewywiązanie się ze zobowiązań wspólnika. Jednakże rozwiązanie spółki z o.o. może też nastąpić z powodu ogłoszenia jej upadłości oraz na żądanie członka zarządu albo wspólnika – jednak tu potrzebny jest wyrok sądu. Zażądać rozwiązania spółki mogą też organy państwowe, jeśli spółka narusza prawo lub zagraża interesowi publicznemu.

Procedura likwidacji spółki z o.o.

Procedura likwidacji spółki z o.o. jest zawiła i jest bardzo wiele regulacji prawnych, które trzeba mieć na uwadze. Szczegółowe informacje można znaleźć na tej stronie https://jacekkosinski.pl/likwidacja-spolki-z-o-o-krok-po-kroku/. Jednak można powiedzieć, że etapy likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dzielą się na:

  • ustalenie przyczyny ustania działalności spółki z o.o.,
  • powołanie likwidatorów,
  • zgłoszenie likwidacji do sądu rejestrowego,
  • przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego,
  • wykreślenie spółki z rejestru.

Dopiero w momencie uchwały wspólników albo orzeczenia sądu o likwidacji spółki zaczyna się formalnie proces jej likwidacji. Podczas trwania całego procesu spółka nadal posiada osobowość prawną oraz ma prawo używać dotychczasową nazwę, ale musi być przy niej dopisek „w likwidacji”. Etapy likwidacji spółki prowadzone są przez tak zwanych likwidatorów. Co do zasady są nimi członkowie zarządu, który pełnili tę funkcję w momencie zajścia przyczyny, z której spółka ma zakończyć swoją działalność. Jednakże likwidatorzy mogą być też wyznaczeni przez umowę spółki lub uchwałę wspólników. Warto wiedzieć, że likwidatorem może być też osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Natomiast jeśli o rozwiązaniu spółki orzekł sąd to właśnie sąd ustanawia likwidatorów.

Share.

About Author