Odwrotne obciążenie podatkiem VAT – nowe zasady

1

Sprzedaż na zasadzie ,,odwrotnego obciążenia” nakłada obowiązek uregulowania należnego podatku nie przez sprzedawcę, ale przez nabywcę towarów. Nowelizacja ustawy, która wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku rozszerza listę towarów, które zostaną objęte tym podatkiem. Jakie to będą towary? Jakie muszą być spełnione warunki, by zaistniał obowiązek zastosowania odwrotnego obciążenia w stosunku do danej transakcji – te kwestie wyjaśniamy w naszym artykule.

Zasada odwrotnego obciążenia

Mechanizm odwrotnego obciążenia, z ang. ,,reversecharge”, w praktyce polega na przeniesieniu obowiązku uregulowania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Pełną listę towarów, w przypadku krajowych transakcji, względem których należy zastosować opodatkowanie na zasadach odwrotnego obciążenia znajduje się w załączniku nr 11 Ustawy o VAT.

Zgodnie z nowelizacją mechanizm odwrotnego obciążenia może być stosowany w przypadku gdy osoba, która nabywa towary z listy znajdującej się w załączniku nr 11 Ustawy o VAT jest czynnym podatnikiem VAT. Kwota należnego podatku musi zostać uwzględniona w deklaracji VAT-7D, VAT-7 lub VAT-7K, według której nabywca ma obowiązek rozliczyć podatek. Prawidłowo wystawiona faktura w świetle przepisów prawnych powinna zawierać dane, o których mowa w art. 106e ustawy o VAT.nowe-towary-ktore-ulegna-opodatkowaniu-zatwierdzone

Warunki konieczne do zastosowania ,,mechanizmu odwrotnego obciążenia”

Warunki, które muszą zostać spełnione, by w świetle prawa móc zastosować zasadę ,,odwrotnego obciążenia” reguluje art. 17 ust. 1 pkt 7 wymienionej ustawy. Wysokość należnego podatku obliczana jest na podstawie faktury wystawionej przez dostawcę towarów nabywcy. Określoną w fakturze kwotę nabywca ma obowiązek opodatkować.

Nowe zasady opodatkowania towarów

W myśl zatwierdzonej przez prezydenta nowelizacji ustawy, która wejdzie w życie 1 lipca 2015 roku, rozszerzeniu ulegnie zakres towarów, które trzeba będzie opodatkować zgodnie z mechanizmem odwróconego podatku VAT. Zmiany mają na celu zwiększenie wpływów do skarbu państwa, a co za tym idzie zmniejszenie skali oszustw finansowych. Z tego też powodu na nowej liście towarów znalazły się te, które w praktyce są najbardziej narażone na wyłudzenia.

O tym jakie towary zostały uwzględnione na nowej liście, ile wynosić będzie próg finansowy, którego przekroczenie będzie skutkowało wdrożeniem mechanizmu można przeczytać w pełnej wersji artykułu dostępnej na stronie www.taxexpert24.pl

Share.

About Author