Polisa na życie – na jaką kwotę się ubezpieczyć?

3

Ubezpieczenie na życie człowiek nabywa po to, aby zabezpieczyć finansowo siebie i swoich bliskich na wypadek sytuacji, gdy nie będzie już w stanie zarabiać. Decyzja o wyborze polisy powinna być więc przemyślana i poprzedzona analizą ofert dostępnych na rynku. Jedną z kluczowych kwestii, nad którymi powinien się pochylić jest wysokość kwoty, na którą opiewać będzie przyszła polisa.

Wybór ubezpieczenia na życie jest jedną z najważniejszych decyzji finansowych. Marcin Iwuć, autor bloga Finanse Bardzo Osobiste, jest zdania, że to równie brzemienny w skutki krok, jak zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego, bowiem będzie mieć tak samo duży wpływ na resztę życia konsumenta. I nie tylko jego, bo od wyboru właściwie dobranej polisy zależeć też będzie przyszłość najbliższych ubezpieczonego. Polisa na życie to finansowe zabezpieczenie na wypadek, gdy jeden z żywicieli rodziny nie może już dalej pracować lub pobierać świadczenia emerytalnego. Dzieje się tak oczywiście w chwili jego śmierci, ale polisa ma chronić rodzinę nie tylko na wypadek zgonu rodzica lub małżonka, ale też w sytuacji, gdy zapadnie on na ciężką, przewlekłą chorobę lub dotknięty zostanie trwałym kalectwem. Wówczas wypłata z tytułu polisy to środki, które można przeznaczyć na leczenie lub rehabilitację. Wybór polisy nie może być pochopny.

Skoro decyzja o zawarciu umowy ubezpieczenia na życie jest tak ważna, jasnym będzie, że nie powinno się jej podejmować pod wpływem emocji lub jedynie pobieżnie zaznajamiając się z OWU (ogólnymi warunkami ubezpieczenia) oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Przed wykupieniem polisy konieczne jest porównanie propozycji przynajmniej kilku towarzystw ubezpieczeniowych działających na polskim rynku. Podczas rozmowy z agentem warto poprosić o przybliżenie zapisów z OWU -zapoznać się z definicjami nagłego wypadku, trwałego inwalidztwa itd., jak też poznać katalog wyłączeń, czyli sytuacji, w których TU nie wypłaci odszkodowania – przykładem może być śmierć w zamachu terrorystycznym. Przyszły ubezpieczony powinien też przeanalizować zakres polisy i zestawić ją z wysokością składki, bo może się okazać, że tańsza oferta towarzystwa A będzie bardziej korzystna od propozycji ubezpieczyciela B, chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest odwrotnie. Jeśli chodzi o zakres polisy, należy rozważyć aspekty ważne dla nas , jak chociażby dodatkowe rozszerzenie polisy o ochronę na wypadek zapadnięcia na chorobę nowotworową. Ważne też, aby sprawdzić na jaki okres zawierana jest polisa i jakie są możliwości rozwiązania umowy, na wypadek gdyby była taka potrzeba.

Jak ustalić kwotę ubezpieczenia na życie?

Przed wyborem sumy, na którą ma opiewać polisa, przyszły ubezpieczony musi zastanowić się, w jakiej aktualnie znajduje się sytuacji życiowej. To ona determinuje zakres ochrony, a ten z kolei wpływa i na kwotę polisy, jak i na wysokość składki. Wydaje się jasne, że małżeństwo z dzieckiem w wieku szkolnym i kredytem hipotecznym, który dopiero zaczął być spłacany, powinno ubezpieczyć się na życie na o wiele większą sumę, niż para po pięćdziesiątce, której dzieci są już dorosłe, a hipoteka spłacona.

Wysokości sumy ubezpieczenia dla małżonków powinna stanowić od sześciu- do dziesięciokrotności wszystkich wydatków na jej utrzymanie. Z drugiej strony, jeśli w rodzinie jest kredyt hipoteczny opiewający np. na 300 tys. złotych, wówczas jeden z małżonków powinien wykupić polisę na kwotę 400 tys. zł, aby po jego śmierci wdowa lub wdowiec mogli nie tylko spłacić zobowiązanie wobec banku, ale też wciąż zachować bezpieczny bufor finansowy.

Małżonkowie wykupujący ubezpieczenie na życie powinni w stu procentach uposażać się wzajemnie – w przypadku śmierci jednego z nich środki z polisy w całości trafią do drugiego. Oczywiście w gestii ubezpieczającego się pozostaje decyzja, czy uposażyć także innych bliskich (np. dorosłe już dzieci lub swoje rodzeństwo).

Wśród osób wybierających polisy znaleźć można i takie, dla których najważniejszym aspektem ubezpieczenia jest wysokość miesięcznej składki. Ubezpieczenie na wyższą kwotę i z szerokim zakresem ochrony, tym bardziej rozbudowanym o dodatkowe opcje, zawsze będzie droższe od podstawowego. Dziś jednak – z pomocą agenta – można znaleźć taki pakiet, który z jednej strony nie będzie stanowił dużego obciążenia dla domowego budżetu co miesiąc, z drugiej zaś – spełni wszystkie oczekiwania ubezpieczonego wobec polisy. Innymi słowy, dobra polisa na życie nie musi rujnować osobistych finansów. Na pewno każdy dorosły Polak, szczególnie tworzący rodzinę, powinien zadbać o takie zabezpieczenie swoich najbliższych.

Dowiedz się więcej na temat polisy na życie na: https://www.uniqa.pl/ubezpieczenia-dla-ciebie/ubezpieczenie-na-zycie/spokojne-zycie

Share.

About Author

3 komentarze

Leave A Reply