Radca prawny – charakterystyka zawodu

0

Radca prawny jest zawodem zaufania publicznego. To jedna z popularnych prawniczych profesji, jednak kompetencje z nią związane nie są powszechnie znane i często bywają przedmiotem nieporozumień.

Warto więc zapoznać się z nimi. Każdy, w różnych sytuacjach życiowych, może mieć styczność z radcą prawnym. Niekoniecznie musi być jego klientem. Wiedza o jego obowiązkach przyda się z pewnością.

Radca prawny to jeden z wolnych zawodów. Jego sposób działania zbliżony jest do adwokata. Obie te profesje bardzo zbliżyły się do siebie na przestrzeni ostatnich lat. Pozostała w zasadzie jedna różnica, która zostanie omówiona poniżej. Są nawet postulaty, aby oba zawody połączyć w jednaj korporacji, ze względu na ich tożsame zadania.

Co więc stanowi przedmiot działania tego prawnika? Przede wszystkim występuje przed sądami i urzędami w imieniu swoich mocodawców. Może być zarówno pełnomocnikiem jak i obrońcą. Tej drugiej roli jeszcze do niedawna nie mógł spełniać, ale kilka lat temu przepisy umożliwiły radcom prawnym występowanie w sprawach karnych i karnoskarbowych. Obszar działalności obejmuje również opinie i porady prawne, sporządzanie pism procesowych oraz projektów aktów prawnych. Z wymienionych zadań mogą wynikać bardziej szczegółowe obowiązki jak negocjacja umów, prowadzenie rokowań biznesowych, informowanie o zmianach w istniejącym stanie prawnych czy też opiniowanie aktów normatywnych. Wszystko zależy od konkretnej dziedziny, w której działa dany radca. Ma on większą swobodę zatrudnienia niż adwokat. Tu dochodzimy do wspomnianej już różnicy między tymi zawodami. Radca prawny może być zatrudniony na podstawie stosunku pracy, podczas gdy adwokat nie ma takiej możliwości. Da się więc zawrzeć z nim zarówno umowę cywilnoprawną jak i umowę o pracę. Prócz tego może oczywiście pracować w ramach własnej działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki.

Gdy jednak przeciętny człowiek chce skorzystać z jego usług, celem poszukiwań będzie kancelaria prawna. Jest to podstawowe miejsce, gdzie radca prawny prowadzi swoją praktykę i spotyka się z klientami. Omawiany zawód ma szerokie możliwości zatrudnienia i działania. Często własnych radców prawnych mają urzędy i inne instytucje, firmy czy fundacje. Zajmują się oni wówczas całością obsługi prawnej podmiotu.

Share.

About Author